​Kuudes matkustusviikko

Kuusi viikkoa “Overland 12” -tutkimusretken aloittamisen jälkeen karavaani saapui Loméen, Togon pääkaupunkiin.

Oranssi saattue on käynyt 9:ssä kaikkiaan 28:sta matkaohjelmaan merkitystä maasta.

Ennen Togoon saapumista, ensimmäinen osittainen tiimin vaihto tehtiin Ghanan pääkaupungissa Accrassa. Kuten alun perin oli suunniteltukin ennen tutkimusretken aloittamista, osa miehistöstä jätti tehtävän ja saapuu pian takaisin kotiin.

Hetki oli herkkä niin vanhoille kuin uusille miehistön jäsenille.
Miehistön vaihdos on välttämätöntä tämänkaltaisen tutkimusretken aikana koetun stressin ja riskien takia.

Pääasialliset huolenaiheet tällaisella reitillä ovat matkustaminen poliittisesti epävakaissa maissa ja alueilla, joissa kulkuyhteydet ovat huonot tai olemattomat tai joissa on sodan jättämiä jälkiä ja romua, kuten miinoja.

Vielä uhkaavampi, näkymätön vaara, on tartuntatautien riski. Tautien ennaltaehkäisy on pakollista, niinpä koko miehistö on joutunut käymään läpi tiukan rokotusohjelman malariaa, keltakuumetta ja lavantautia vastaan - näitä tauteja esiintyy Afrikan mantereella jatkuvasti.

Aivan kuten retkikunnan miesten tulee olla valmiita ja valmistautuneita jokaiseen tällä matkalla kohtaamaansa haasteeseen, myös IVECO-ajoneuvot on valmisteltu huolella, jotta niiden liikkuvuus voidaan taata myös matkan vaikeimmilla osuuksilla ja vaativimmassa maastossa: autojen erinomaiset ominaisuudet ja huolelliset tehdyt muutokset ovat mahdollistaneet sen, että “Overland 12” -saattue on kyennyt pysymään tiukassa aikataulussa ja täyttämään sille asetetut tavoitteet.