​Iveco on hyötyajoneuvojen johtava valmistaja.

Kuljetus on energiaa” tiivistää Ivecon arvot.

Kuljetus on energiaa, energia on tarttuvaa, energia luo positiivisen kierteen, jossa kaikki saavat ja antavat enemmän. Iveco soveltaa tätä periaatetta kaikkiin sidosryhmiinsä –  asiakkaista työntekijöihin, toimittajiin kuin jälleenmyyjiinkin.

Iveco on kansainvälisesti yksi johtavista kevyiden, keskiraskaiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen valmistaja, markkinoija ja huoltaja.

Se valmistaa myös busseja sekä eritys ajoneuvoja puolustusvoimille, väestönsuojelulle ja pelastuslaitoksille. Ajoneuvoissa käytetään viimeisintä teknologiaa, joka yhdistetään erilaisiin diesel- ja muilla vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimiviin moottoreihin. Niihin kuuluvat maakaasu (CNG), biopolttoaineet, hybriditekniikat sekä sähkömoottorit.