​Šesta nedelja putovanja

​Šest nedelja nakon polaska ekspedicije “Overland 12”, karavan je stigao u Lomu, glavni grad Toga. Narandžasti konvoj je do sada prešao kroz 9 od 28 zemalja predviđenih maršutom.

Pre stizanja u Togo, u glavnom gradu Gane, Akri, izvršena je prva, delimična, zamena članova tima. Kao što je u startu i bilo planirano, neki od članova posade su napustili ekspediciju i oni će uskoro biti kod svojih kuća.

I za stare i za nove članove posade to je bio dirljiv momenat. Stari članovi su krenuli nazad kući, noseći sa sobom pregršt nezaboravnih uspomena o jedinstvenom iskustvu, dok su novi članovi sa strahopoštovanjem pristupali zadacima, jer su pred sobom imali visoke standarde koje su njihove kolege postavili. Kada su stigli kući, svoja nostalgična osećanja su nazivali “tugom Overland-a ”, umesto tradicionalne “tuge Afrike”.

Zamena članova posade je bila neophodna, s obzirom na stres i rizik koji su prisutni u toku jedne ovakve ekspedicije.

Putovanje kroz politički nestabilne zemlje, teritorije sa slabo razvijenim ili nikakvim putnom infrastrukturom, regione na kojima su oružani sukobi ostavili ratne ostatke, kao što su ukopane mine, bile su glavne odrednice u planu putovanja.

Još jedna od opasnosti, možda čak i opasnija od ovih vidljivih, je rizik od infekcija i bolesti. Prevencija je bila obavezna: svi članovi posade su prošli rigorozni program vakcinacije protiv malarije, žute i tifusne groznice, i ostalih bolesti koje haraju afričkim kontinentom.

Svaki učesnik ekspedicije mora biti svestan i pripremljen za bilo koji izazov sa kojim se na ovom putu može susresti. IVECO vozila su takođe morala biti rigorozno pripremljena kako bi se osiguralo prelaženje preko teških i isprekidanih puteva tokom ekspedicije: sjajne karakteristike vozila i odlična pripremljenost omogućili su da konvoj “Overland 12” izdrži čitav ambiciozno postavljeni plan i da ispuni sve ciljeve u njemu.