​Výkresy vozidel a technické listy EU

​Výkresy kompletních vozidel, podvozků k dostavbě, rámů vozidel a technické listy EU jsou na http://ibb.iveco.com.

Použijte přihlašovací formulář, úplně vyplňte (včetně tel.čísla) a odešlete do systému. Systém po proběhlých autorizacích automaticky na váš mail zašle přihlašovací heslo. Toto heslo musíte při prvním přihlášení změnit. V případě nepoužívání informačního systému thbIVECO​ více než 3 měsíce systém uživatele odkládá na čekací list a na miroslav.jurka@iveco.com požádejte o aktivaci.