Ztotožnění vozidla a obnovení VIN na rámu

Pro  ztotožnění musí být přistaveno vozidlo spolu s velkým TP do autorizovaného servisu IVECO.
Nadále platí minimálních 5 podkladů ztotožnění:  VTP+ foto štítku+ foto vyrezlého místa + výpis garančního informačního systému+ výpis řídící jednotky motoru
Alternativně platí minimálně 5 podkladů ztotožnění: VTP+ foto štítku+ foto vyrezlého místa + foto sériového čísla agregátu +shoda sér.čísla s garančním systémem a foto vozidla v sevisu. 


Dokument ztotožnění  přímo  v autorizovaném sevisu (nevydává SCC). 
Od dubna 2018 jsou rozšířené možnosti získání Vyjádření k ztotožnění vozidla u dearerů IVECO a servisů IVECO, které řeší otázku nečitelného VIN. Provozovatel vozidla takto může získat kompletní službu v autorizovaných servisech Agrotecu, Komersia Auto, Profi Auto, Strojservisu, AutoFuture a TQM- kontakty viz www.IVECO.com.  Autorizace podepisovat tento dokument získali zaměstnanci těchto autorizovaných zastoupení a jejich podpisové vzory jsou na stránkách MD. Vydáváno za cenu diagnostické  práce na vozidle, pro vozidla nad 7 let je  placené stanovisko kategorie B.


Dokument ztotožnění  přes SCC. 
Je vydáván těm zákazníkům, kteří se obrátili na servis, který nemá autorizovaný podpis nebo převezmeme sporné případy. Vydáváno za cenu diagnostické  práce na vozidle, pro vozidla nad 7 let je to stanovisko kategorie B.


Ztotožnění a obnovení VIN v jednom  administrativním kroku v autorizovaném servisu (nevydává SCC)
Autorizované servisy Agrotecu, Komersia Auto, Profi Auto, Strojservisu, AutoFuture a TQM mají také autorizaci provézt ražbu VIN náhradní technologií. Postup opravy: 
Vyfocení původní situace, znehodnocení zbytků starého VIN překřížkováním, vytvoření náhradního VIN blízko původního, (ochrana proti korozi), vyfocení. Detailní pokyny viz Informace k ražbě VIN Ministerstva dopravy z 19.12.2016 (229/2016-150-ORG2/1). Autorizace podepisovat tento dokument mají stejní lidé jako pro Ztotožnění. Vydáváno za cenu práce v servisu.