Stanoviska pro speciální vozidla​

Zašlete naskenovaný TP z obou stran a stručný popis změny na kontaktní adresu, kde může být vydáno stanovisko – povolení přestavby  typ C. 

Zahrnuje také:
Potvrzení původu vozidla EU