Přestavba ADR a přestavba strany řízení

​Přestavba vozidla pro přepravu nebezpečných látek se řídí předpisem ADR 2017 (pokud nebude nahrazen novým) a ten pro všechny kategorie vyžaduje mimo jiné zásah do standardního elektrického zapojení vozidla. Přestavba nových i starších vozidel podléhá stejnému předpisu. 
Zašlete naskenovaný TP z obou stran na kontaktní adresu, kde může být vydáno stanovisko – povolení přestavby na ADR spolu s informací o plnění zkoušky IIb. Může dojít k ponížení hmotnosti soupravy. Placené stanovisko typ C.


Přestavba pravého řízení na levé

není u většiny modelů  dovolena, viz  Manuál nástavbáře. U vozidla z Velké Británie a Malty je technicky možné  provést přestavbu světel a zrcátek a požádat zkušebnu o schválení . Volant vpravo zůstane zachován. Placené stanovisko typ C.