Doplnění technických údajů pro individuální dovoz vozidla IVECO z jiného státu EU​

Pro registraci vozidla dováženého z EU (a CH) platí pravidlo uznávání technických dat z technického průkazu jiného státu EU do TP českého. V případě chybějících údajů nezbytných pro český TP žádejte o doplnění na standardním formuláři Výpis TÚ, který částečně vyplněný získáte při probíhající registraci. Elektronickou verzi Výpisu TÚ spolu se skenem originálního registračního dokumentu pošlete na kontaktní mail. Prázdný formulář bez označených chybějících položek nelze zpracovat. Bude vám vrácený doplněný dokument určený pro registraci. V případě doplnění do 4 údajů jde o placené stanovisko typ B, nad 4 údaje typ C. Pro modely nikdy neprodávané v ČR, případně velmi staré nelze garantovat dostupnost všech dat.


Oprava TP

Pro opravu chybně vyplněného údaje v TP pošlete TP naskenovaný z obou stran na kontaktní adresu. V případě TP vydávaného od IVECO Czech R./Fiat ČR bude zasláno stanovisko - bezplatná opravenka. V případě že chyba vznikla  v procesu registrací, jde o stanovisko typu B. 


Oprava identifikačního štítku vozidla 

Pro opravu chybně vyraženého štítku vozidla pošlete TP naskenovaný z obou stran a foto štítku na kontaktní adresu. Bude zasláno stanovisko -opravenka a autorizace k dodání nového štítku servisem IVECO. V případě TP vydávaného od IVECO Czech R. /Fiat ČR bezplatně, v případě, že štítek má nesprávná data z jiné země nebo je nečitelný, jde o stanovisko typu B.