Změna tonáže, změna maximální přípustné a maximální povolené hmotnosti

je možná jen v rámci schválených  alternativ homologací a v rámci pravidel stanovených  od MF a MD. 


Změna přípustné a povolené hmotnosti vozidla z 11 990 na 12 000/12 000kg
Spolu s odpovídajícím nárůstem přípustné/ povolené hmotnosti soupravy je schválenou alternativou. Stanovisko typu A může být zasláno na základě dodaného skenu TP. 


Změna přípustné a povolené hmotnosti vozidla z 11 990 na 14 000 kg a z 14 000 na 11 990kg není  možná

Zvýšení přípustné a povolené hmotnosti soupravy Stralis, Trakker, X-way nad 40 nebo nad 44t
Je možné pro určitou kombinaci modelu- hnacího ústrojí- tažné příčky- nástavby.  Zašlete naskenovaný TP z obou stran  a stručný požadavek změny na kontaktní adresu, kde může být vydáno stanovisko  k formální změně údaje v TP jako alternativy homologace – stanovisko typu D. Nelze vydat pro přestavěné vozidlo ze sólo na tažné , např. v zahraničí. 

Snížení přípustné a povolené hmotnosti modelů Daily 50C  N2– přestavba na speciální  vozidlo N1:
je možná jen v rámci schválených  alternativ homologce za podmínky stanovené  od MF a MD. Znamená snížení přípustného zatížení zadní nápravy , snížení hmotnosti soupravy. Výrobce nástavby  se musí vyjádřit ke změně. Povolení přestavby nutno řešit před výrobou. Zašlete naskenovaný TP z obou stran a stručný popis změny na kontaktní adresu, kde může být vydáno stanovisko – povolení přestavby (typ C).


Zvýšení  přípustné a povolené hmotnosti modelů Daily 50C z N1 na N2 5200 nebo 5000kg
 je možná jen v rámci schválených  alternativ homologce za podmínky, že vozidlo lze technicky dovybavit  legislativně požadovanou výbavou k datu přestavby pro kategorii N2. Znamená zvýšení přípustného zatížení zadní nápravy , zvýšení hmotnosti soupravy, pokud bylo tažné zařízení z výroby. Výrobce nástavby  se musí vyjádřit ke změně. Povolení přestavby nutno řešit před výrobou. Zašlete naskenovaný TP z obou stran a stručný popis změny na kontaktní adresu, kde může být vydáno stanovisko – povolení přestavby (typ C).

 
 Změna přípustné a povolené hmotnosti modelů Daily 50C z 5200 na 5000kg a modelů  65C z 6700 na 6000kg. 
 Spolu s odpovídajícím snížením přípustné/ povolené nosnosti z. nápravy a snížením hmotnosti soupravy je schválenou alternativou. Stanovisko typu A může být zasláno na základě dodaného skenu. TP