​Informace pro uživatele nákladních vozidel IVECO, nástavbáře a obchodní partnery

Vlevo uvedené prolinky vedou k podrobnějším instrukcím k jednotlivým tématům pro nákladní vozidla Daily, Stralis, EuroCargo, Trakker a X-way a TurboDaily, EcoDaily, EuroTech, EuroStar, EcoStralis, Massif. 

IVECO Czech Republic a.s.- Truck pověřilo firmu SCC vytvářením technicko-legislativních stanovisek pro uživatele nákladních vozide​l IVECO a Ministerstvo Dopravy ČR přijalo akreditaci pracovníků SCC k tomuto úkonu. Pracovníci vydávají stanoviska jménem výrobce a s razítkem výrobce IVECO, stanoviska jsou určena k přímému použití v registračním a schvalovacím procesu v ČR. Stanoviska  určitých kategorií  jsou ukládána pro kontrolu originality na server CIS Ministerstva dopravy.

Proces:   Žadatel si z přečte instrukce k danému typu požadavku, přečte si potřebné podklady a poplatek za službu. Pošle  MAILEM s přílohami na  kontaktní mail TPIVECO@scc-cz.com. Prosíme o nepoužívání papírové pošty. Požadavky jsou vyřizovány v pořadí jak přišly.

Pracovník SCC přidělí číslo jednací a pošle  ho zákazníkovi, případně s požadavkem na doplnění podkladů do 5 pracovních dnů.  V případě doplňování informací používejte mailovou odpověď na dotaz, neposílejte nový mail, neposílejte doplňující  informaci z jiného mailu. 

Požadavek je evidovaný v sdílené „Evidenci stanovisek“ importéra a SCC. Informace o stavu vyřízení  můžete dostat  na telefonech SCC (226226242, 226226244) a telefonu  IVECO Czech-Truck (739584646).

Pracovník SCC vydá stanovisko  a originál pošle  na dobírku  na adresu zákazníka nejpozději do 3 týdnů, obvykle dříve.  Neplacená stanoviska / informace jsou posílána mailem na žadatele. 
Ceník stanovisek (cena s DPH bez dobírky v CZK): 

Typ A
1300
Typ B
2300
Typ C
4200
Typ D
6000
Typ E
0

Pro informace k autobusům a minibusům kontaktujte IVECO Czech Republic  a.s.Vysoké Mýto 
Kontakt: +420 465 451 111         

Informace  týkající se  údržby, oprav a úprav nákladních automobilů v autorizovaných servisech IVECO viz kontakty: www.IVECO.com/czech/sit/pages/prodejni_sit.aspx


​​​
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: deee459f-1980-8089-73e1-a6b05b470547.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: deee459f-1980-8089-73e1-a6b05b470547.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: deee459f-1980-8089-73e1-a6b05b470547.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: deee459f-1980-8089-73e1-a6b05b470547.