Alternativa pneumatik a nádrží

Je možná jen v rámci schválených  alternativ ráfků a pneumatik a schválených alternativ originálních nádrží IVECO. Pneumatiky musí být v souladu s přípustnými zatíženími náprav a s nastavením omezovače rychlosti vozidla. 


Montáž alternativních pneumatik pro vozidla kategorie N1 prodaná v ČR od III.2016:
Je uvedena v certifikátu konformity vozidla (COC), který byl předán spolu s TP, přesně pro individuální provedení vozidla.  Je dokumentem vydaným výrobním závodem a  umožnuje přenos  uvedené informace o alternativních pneu  do TP, viz informace výrobce IVECO na stránkách MD.  Použijte COC na registračním místě pro vyžádání doplnění TP.  


Montáž pneumatik se stejnou nebo větší nosností  vzhledem k původním pneumatikám:
Je umožněno s tím, že přípustná nápravová zatížení se nezmění. Zašlete naskenovaný TP z obou stran  a stručný popis změny na kontaktní adresu, kde může být vydáno stanovisko  zápisu alternativních pneu do TP – stanovisko typu A. Vyžaduje  úpravu omezovače, tachografu  a SW v autorizovaném servisu (ne pro N1). Vyžaduje kontrolu podběhů, blatníků a rejdu v autorizovaném servisu v případě větších pneu. 


Montáž pneumatik s nižší nosností než nosnost náprav  v TP – PŘESTAVBA:
je možná jen v rámci schválených  alternativ ráfků a pneumatik. Znamená snížení přípustných zatížení náprav, případně snížení přípustné celkové hmotnosti vozidla .  Výrobce nástavby  se musí vyjádřit ke změně. Přestavbu  lze provézt jen v autorizovaném servisu IVECO. Vyžaduje  úpravu omezovače, tachografu  a SW (ne pro N1). Povolení přestavby nutno řešit před výrobou. Zašlete naskenovaný TP z obou stran a stručný popis změny na kontaktní adresu, kde může být vydáno stanovisko – povolení přestavby (typ C).


Montáž druhé naftové nádrže  nebo výměna za větší naftovou nádrž nebo její přesun:
Je možné při použití originálních komponentů nádrží a držáků do vhodných míst na rámu. Detaily viz Manuál nástavbáře. Není to údaj zapisovaný do TP.  Lze vydat souhlas s montáží originálního příslušenství  s deklarací originality nádrže na základě skenu faktury za nádrž a skenu TP. Vydáváno  v češtině (typ A)


Montáž další nádrže CNG nebo výměna za větší nebo přesun nádrže CNG/LNG - přestavba
S výhradním použitím komponentů originálního modelu. Přestavba  podléhá schválení zkušebnou dle R110. Zašlete naskenovaný TP z obou stran a stručný popis změny na kontaktní adresu, kde může být vydáno stanovisko – povolení přestavby  typ C.