​Käytöstä poistettujen ajoneuvojen takaisinotto

Euroopan Unioni laati direktiivin 2000/53/EY käytöstä poistettujen ajoneuvojen ympäristövaikutuksien vähentämiseksi, edistääkseen jätteen tuotannon torjumista sekä suojellakseen ja parantaakseen ympäristön laatua. Näiden päämäärien saavuttamiseksi direktiivi määrittää erityiset kriteerit, jotka valmistajien on täytettävä määritettyyn määräaikaan mennessä.

Ympäristölle haitallisten jätteiden tuotannon torjumiseksi valmistajat ovat tehneet yhteistyötä materiaalien ja varusteiden valmistajien kanssa luokitellakseen uusien ajoneuvojen materiaalit. Lainsäädännön mukaan vuoteen 2015 mennessä 95 % maksimissaan 3,5 tonnia painavien tavarankuljetusajoneuvojen ja matkustaja-ajoneuvojen (korkeintaan yhdeksän istuinta) painosta tulee pystyä hyödyntämään. Jo hyvissä ajoin ennen määräaikaa Iveco pystyy tarjoamaan asiakkailleen tuotteita, joiden hyödynnettävyysprosentti on jo erittäin lähellä raja-arvoa.

Sen lisäksi käytöstä poistettuja ajoneuvoja koskeva edellyttää, että kaikkien uusien ajoneuvojen valmistajien ja tuojien tulee ottaa takaisin käytöstä poistetut ajoneuvot, jotka he itse toivat markkinoille, taaten täten niiden ympäristöystävällisen käsittelyn. Määräysten mukaisesti ajoneuvoissa on oltava oleellisen tärkeät osat, kuten moottori, voimansiirtojärjestelmä, runko, elektroniset ohjausyksiköt ja katalysaattori, eikä niissä saa olla lisäjätettä.