​Iveco tulevikuplaan, eesmärk ja väärtused

Tulevikuplaan. Olla konkurentidest ees, pakkudes klientidele edu tagamiseks väärtusi ja kvaliteeti.

Eesmärk

Pakkuda oma väljapaistvatele kogemustele tuginedes ja üleilmsete partneritega koostööd tehes transporditööstusele lahendusi.

Väärtused

Jõudlus. Me toetame ja väärtustame kliendi tegevust

Usume, et meie toodete jõudlus ja teenuste kvaliteet tähendavad eelkõige seda, et me pakume kliendile võimalust tagada oma ettevõtte jätkuv majanduskasv, nii et tema edu on meie edu ja vastupidi.

Pühendumine. Me suhtume tõsiselt oma vastutusse

Me ei karda teha korrektiive oma tööstiili, et paremini täita oma klientide, aktsionäride, kolleegide ja kogu ettevõtte ootusi.

Selleks me täiustame pidevalt oma tooteid ja teenuseid nii oma igapäevatöös kui ka uuendustegevuses, seades esikohale kliendi ettevõtte tootlikkuse, keskkonnasäästlikkuse ja ohutuse.

Usaldusväärsus. Me täidame oma lubadused

Kolleegidele ja klientidele antud lubaduste täitmine on osa meie töökultuurist.

Me tegutseme oma ettevõtte hea maine hoidmise nimel, tagades meie toodete vastavuse antud lubadustele ning täpse, usaldusväärse ja ökonoomse teeninduse.

Meeskonnavaim. Me töötame oma edasimüüjate, tarnijate ja klientidega ühtse meeskonnana, et vastata muutuva maailma ootustele

Meie kliendid, tarnijad ja edasimüüjad on meie meeskonnakaaslased, kellega koos me mõtestame lahti muutused ja töötame välja asjakohased lahendused. Meie eesmärk on leida koos võimalusi, kuidas suurendada konkurentsivõimelisust nii, et konkurentide järgmise sammu ootuses teeme ise järgmise sammu.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: aa5f2da1-3191-8041-ff82-6be1a475ed71.