​Iveco korporatiivse juhtimise süsteem

Iveco on välja töötanud organisatsiooni-, juhtimis- ja kontrollimudeli, mis hõlmab eeskirju ja protseduurireegleid, mida peavad täitma kõik Iveco nimel tegutsevad töötajad, korporatsioonid ja kolmandad osapooled.

Fail „Iveco SpA Organisational Model”, mis vastab direktiivile 231/2001, sisaldab Iveco SpA organisatsiooni-, juhtimis- ja kontrollimudelit, mis vastab Fiat SpA juhistele ja mille on 17. septembril 2007 kinnitanud direktorite nõukogu.

Sarbanes-Oxley seaduse osa 301 kohaselt on ettevõttes juurutatud protseduurikord, mis võimaldab menetleda eetikapõhimõtete väidetava rikkumisega seotud nõudeid.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 63f02ca1-e1c7-8041-ff82-67aa963437cd.