ZTO: Základný technický opis (schválenie typu)

​Na vyplnenie ZTO alebo schválenie typu v členskej krajine EÚ pri individuálnom dovoze nákladného vozidla z členskej krajiny EÚ žiadajte prostredníctvom štandardizovaného formulára Výpis ZTO na stiahnutie.

Vyplnenú žiadosť doručte k vášmu najbližšiemu autorizovanému dealerovi, viď Dealer Locator. Po zaplatení manipulačného poplatku 150,- € (bez DPH) priamo u dealera bude žiadosť poslaná na schválenie importérovi. Vybavenie mailom a poštou do 3 týždňov priamo do rúk žiadateľa. Informácie žiadajte u dealera na základe prideleného čísla žiadosti.

                Žiadosť na vystavenie certifikátu