​Potvrdenie účinku motorovej brzdy pre ADR

Toto potvrdenie je vydávané v štandardizovanej podobe pre rad EuroCargo, Stralis, Trakker pre motorizácie Euro4, Euro5 a EEV bezplatne poskytuje na základe žiadosti miroslav.jurka@iveco.com. Potvrdenie o prevedení ADR je súčasťou TP vozidla.