​Výkresy vozidiel a technické listy EÚ

​Výkresy kompletných vozidiel, podvozkov na dostavbu, rámov vozidiel a technické listy EÚ sú na stránke http://ibb.iveco.com.

Použite prihlasovací formulár, úplne vyplňte (vrátane tel. čísla) a pošlite do systému.
Po autorizácii dostanete automaticky mail s prihlasovacím heslom.
Toto heslo musíte pri prvom prihlásení zmeniť. V prípade nepoužívania informačného systému thbiveco dlhšie než 3 mesiace, systém používateľa odloží na čakací zoznam. V tom prípade požiadajte na adrese miroslav.jurka@iveco.com o aktiváciu.