​Modelová ponuka a národné technické listy

Technické listy v slovenčine nájdete na stránke www.iveco.sk v sekcii Produkty. Začiatkom roka 2011 prebieha ich aktualizácia.