​Potvrdenie ADR

Pri individuálnom dovoze nákladného vozidla Iveco z členskej krajiny EÚ alebo potvrdenie pre staršie vozidlo spĺňajúce normu Euro1 až Euro3 žiadajte prostredníctvom štandardizovaného formulára formulár na stiahnutie.

Vyplnenú žiadosť doručte k vášmu najbližšiemu autorizovanému dealerovi, viď Dealer Locator. Po zaplatení manipulačného poplatku priamo u dealera bude žiadosť poslaná na schválenie importérovi. Vybavenie mailom a poštou do 3 týždňov priamo do rúk žiadateľa. Informácie žiadajte u dealera na základe prideleného čísla žiadosti. Potvrdenie nevydávame pre staršie vozidlá.


                Žiadosť na vystavenie certifikátu