​​Potvrdenie certifikátu "L", certifikátu "CEMT" alebo potvrdenie o emisiách pre STK na registrované vozidlá v SR

​Potvrdenie certifikátu "L", certifikátu "CEMT" alebo potvrdenie o emisnej norme pre STK na registrované vozidlá v SR vydávame na základe doručenej žiadosti v požadovanom formáte o potvrdenie ekologických parametrov.

Žiadosť o vystavenie certifikátu podľa vzoru uvedeného nižšie doručte k Vášmu najbližšiemu autorizovanému dealerovi, viď Dealer Locator.
Pri žiadosti je nutné uviesť aj povinné prílohy:

  • K žiadostiam CEMT, L a L-predĺž. na jazdené vozidlá je potrebná fotografia štítku vozidla a štítku motora a kópia protokolu o absolvovaní TK nie staršieho než 10 mesiacov.

  • K žiadostiam L a L-predĺž. je naviac nutné poskytnúť potvrdenie autorizovaného servisu o vykonaní kontroly vozidla a splnení podmienok pre "Lärmarmes Kraftfahrzeug".

  • Typ motora (celý údaj) a číslo motora (celý údaj) je nutné uvádzať v prípade žiadostí CEMT, L a L-predĺž.

​​
​Po zaplatení manipulačného poplatku:

​​​Nový certifikát L ​Predlženie certifikátu L
​Cena pre zákazníka s DPH​120,00 €​100,00 €
​Cena pre zákazníka bez DPH​​​100,00 €​83,33 €


Priamo u dealera bude žiadosť aj s prílohami poslaná na schválenie importérovi. Vybavenie mailom a poštou do 3 týždňov podľa dohody. Informácie žiadajte u dealera na základe prideleného čísla žiadosti.​


Žiadost na vystavenie certifikátu