​Povolenie k špeciálnej individuálnej dostavbe

​Povolenie nie je potrebné vydávať pre štandardné nadstavby, ktoré autorizuje všeobecne Príručka pre nadstavbárov pre príslušný výrobný rad a ktoré spĺňajú svojimi parametrami požiadavky vyjadrené v tejto Príručke a za predpokladu, že montáž nadstavby vykoná nadstavbár, ktorý má autorizáciu od MD.

V prípade vybočenia z týchto limitov musí majiteľ poslať žiadosť o povolenie k dostavbe spolu s opisom nadstavby v angličtine a technickou dokumentáciou od nadstavbára dostatočnú pre posúdenie vplyvu na podvozok. Úplne vyplnenú žiadosť doručte k vášmu najbližšiemu autorizovanému dealerovi, viď Dealer Locator. Po zaplatení manipulačného poplatku 5000 Kč priamo u dealera bude žiadosť poslaná na schválenie importérovi. Vybavenie mailom a poštou do 3 týždňov priamo do rúk žiadateľa. Informácie žiadajte u dealera na základe prideleného čísla žiadosti.