​Організаційна модель

Iveco побудувала свою систему корпоративного управління через розробку моделі організації, управління і контролю, що включає правила і процедури, обов'язкові для дотримання всіма співробітниками, юридичними особами і будь-якими іншими організаціями, що діють від імені компанії.


Документ з Організаційною моделлю компанії Iveco SpA, розроблений відповідно до Законодавого декрету 231/2001, містить модель організації, управління і контролю стосовно Iveco SpA, оновлену на основі керівних вказівок Fiat SpA, і затверджену Радою директорів 17 вересня 2007 року. 

Крім того, відповідно до розділу 301 Закону Сарбейнса-Окслі був введений порядок розгляду скарг з питання звинувачень в порушенні етичних принципів.​​