​Transport is energy

“Transport is energy” je sinteza vrednot podjetja Iveco.

Transport je energija, energija, ki je nalezljiva, ki oblikuje neprekinjen pretok, kjer dajanje in dobivanje pomeni več. Iveco širi to načelo na vse svoje sodelavce – tako na stranke in zaposlene, kot na dobavitelje in prodajalce.

Iveco je vodilna dru\ba v transportnem sektorju prisoten na ravni mednarodnega razvoja, proizvodnje, prodaje in asistence široke serije tovornih, lahkih, srednjih in težkih vozil.

Poleg tega proizvaja še vozila za prevoz oseb in specialna vozila, namenjena obrambi, civilni zaščiti in drugim posebnim okoliščinam. Pri vozilih so v ospredju napredne tehnologije v kombinaciji s kompletno paleto dizelskih motorjev in z alternativnim napajanjem, kot so metan (CNG), biogoriva, hibridne tehnologije in električni pogon.

Ponudbo izdelkov zaokrožujejo še finančne storitve, poprodaja ter organizirano poslovanje z rabljenimi vozili.