​Organizacijski model

Iveco je s pomočjo modela Organizacije, Upravljanja in Nadzora izoblikovalo sistem Corporate Governance, ki predvideva pravila in procedure, ki jih morajo spoštovati vsi Zaposleni, Upravni in ostali organi, ki delujejo v imenu in s pristojnostjo podjetja.

V datoteki Organizacijski model Iveco SpA (bivši zakon 231/2001) je na razpolago Model Organizacije, Upravljanja in Nadzora, odnosen na Iveco SpA in ažuriran s smernicami podjetja Fiat SpA ter odobren s strani Upravnega sveta, dne 17. septembra 2007.

Poleg tega, upoštevajoč odlok 301 akta Sarbanes-Oxley, je bila vpeljana tudi procedura za ravnanje v primeru domnevnih kršitev moralnih načel.