​Iveco Korporatīvās Vadības sistēma

Iveco strukturēja savu korporatīvās vadības sistēmu, izveidojot Organizācijas, Menedžmenta un Vadības Modeli, kurā ir iekļauti noteikumi un procedūras, kas ir jāievēro visiem darbiniekiem, korporatīvajām struktūrām un visām citām vienībām, kas darbojas kompānijas vārdā un uzdevumā.

Iveco SpA Organizācijas Modelī (Iveco SpA Organisational Model), kas ir reģistrēts saskaņā ar Dekrētu 231/2001, ietilpst Iveco SpA Organizācijas, Menedžmenta un Vadības modelis, kas ir koriģēts pēc Fiat SpA vadlīnijām un akceptēts Direktoru padomes sēdē 2007. gada 17. septembrī.

Turklāt saskaņā ar Sarbanes-Oxley akta 301. nodaļu šī procedūra tika ieviesta ar mērķi noregulēt un risināt sūdzības un pretenzijas par ētikas principu pārkāpumiem.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 5f6fde9e-69a7-8089-37b2-c3dfde81c38f.