Ivecova posvećenost

Sport je energija, solidarnost je energija: Iveco ih spaja. Najvažniji Ivecovi sportski događaji u 2009. godini su povezani temom solidarnosti: Partita del Cuore radi prikupljanja sredstava za Abruzzo, inicijativa All Blacks & White za Neonatološki centar bolnice S. Anna u Torinu, posjeta momčadi All Blacks centru za mladež Beccaria u Milanu kao dio programa reintegracije putem rgabija.