Organizacijski model

Iveco je osmislio svoj sustav korporativnog upravljanja izradom Modela organizacije, upravljanja i kontrole koji obuhvaća pravila i postupke kojih se trebaju pridržavati svi zaposlenici i korporativna tijela i svi drugi koji djeluju u ime i za račun tvrtke.

Spis Organizacijski model Iveco SpA je usklađen s Uredbom 231/2001 i sadrži Model organizacije, upravljanja i kontrole za Iveco SpA, usklađen je sa smjernicama Fiat SpA, a odobrila ga je Uprava 17. rujna 2007.

Povrh toga, na temelju poglavlja 301 Zakona Sarbanes-Oxley iz 2002. uvedena je procedura za postupanje s prigovorima koji se odnose na navode kršenje etičkih principa.

Qualunque segnalazione e/o richiesta di chiarimento può essere inoltrata all’indirizzo:

organismo-vigilanza@iveco.com