​Zavarovanje, vzdrževanje in poravilo

​Finančne storitve so lahko združene s široko paleto drugih storitev: od zavarovalniških (zavarovanje civilne odgovornosti, požar & kraja, kasko, trčenje, zavarovanje vozniškega dovoljenja, zavarovanje kredita) do storitev vzdrževanja in popravila.

Te storitve so, ob nakupu vozila, na razpolago pri vseh pooblaščenih prodajalcih in se sklenejo s sodelovanjem najboljših zavarovalniških hiš (izbere jih IVECO Capital).

Vzdrževanje in popravilo

Pogodbe o vzdrževanju IVECO zagotavljajo asistenco v več kot 800 pooblaščenih centrih IVECO.

Civilna odgovornost

Obvezno zavarovanje, ki se nanaša na škodo, ki je nastala iz civilne odgovornosti; krije povračilo škode tretjim osebam, ki jo je povzročilo vozilo kot predmet pogodbe.

Kraja&požar

Je zavarovalniško kritje v primeru poškodovanja vozila, zaradi kraje ali požara. V primeru kraje, krije materialne stroške, ki so nastali zaradi celotne ali delne kraje.
V primeru požara, krije stroške, ki so nastali zaradi požara tako na parkiranem vozilu kot na vozilu med vožnjo.

Kasko

S tem zavarovanjem so pokriti morebitno nastali stroški na vozilu, vključenem v prometu, ne glede na krivdo voznika. Zavarovalnica povrne stroške zaradi nastale materialne škode na vozilu, zaradi:

trka, prevrnitve, ki so nastali na vozilu, vključenem v prometu.

Trčenje

Zavarovalnica povrne stroške zaradi poškodb na vozilu, kot posledice:

trčenja z drugim vozilom, ki je bilo identificirano.

Zavarovanje kredita

Zavarovalniška storitev, ki omogoča lažje in mirnejše spoprijemanje z vašimi finančnimi obvezami. Z le majhnim mesečim plačilom, lahko zagotovite vašo varnost, varnost vaše družine in vaše dejavnosti.