​Ovo je idealno rešenje za one koji žele da poseduju vozilo ida ga koriste godinama.

​Finansijski usluge se mogu kombinovati sa nekom od dodatnih usluga.

To mogu biti usluge osiguranja ili usluge Održavanje i popravke. Sve ove usluge se mogu dobiti kod svih dilera od trenutka kupovine i mogu se sprovoditi u saradnji sa najboljim osiguravajućim kompanijama u ovoj oblasti, koje je za svoje kupce odabrao IVECO Capital.

Održavanje i popravke

IVECO Ugovori o održavanju garantuju programirano servisiranje kod autorizovanih IVECO centara.

Treće lice

Obavezno osiguranje koje pokriva rizik koji se odnosi na obaveze treće strane da se nadoknadi šteta koja je načinjenja trećim licima,prilikom kretanja vozila koje je pokriveno ugovorom.

Krađa i požar

Ovo je osiguranje koje pokriva osiguranu stranu u slučajevima krađe vozila ili požara.

Garancija za krađu pokriva materijal i direktnu štetu u slučajevima celokupne ili delimične krađe, kao i u slučajevima obijanja.

Osiguranje od požara pokriva štetu na vozilu koje je prouzrokovao požar, bilo u vožnji, bilo da je bilo parkirano.

Sveobuhvatna

Sa ovom garancijom, kompanija predviđa sve rizike kojima je vozilo podložno u toku korišćenja, bez obzira na odgovornost vozača. Kompanija isplaćuje nadoknadu za materijal i direktnu štetu na vozilu koje je pokriveno polisom, ukoliko su prouzrokovani:

- sudarom, udarom ili prevrtanjem vozila u toku vožnje. sudarom, udarom ili prevrtanjem vozila u toku vožnje.

Sudar

Osiguranje isplaćuje nadoknadu za materijal i direktnu štetu na vozilu koje je pokriveno polisom, a do koje je došlo usled:

- sudara sa nekim drugim identifikovanim vozilom.

​​