​IVECO ​Capital kupovina na rate

​Ovo je idealno rešenje za one koji žele da poseduju vozilo ida ga koriste godinama.

Kupovina na rate može pokrivati do 100% od cene vozila.

Otplaćivanje će se prilagoditi tako da odgovara finansijskim mogućnostima, karakterisitkama posla kojim se kupac bavi i stvarnoj nameni vozila.

Formula za otplatu na rate takođe sadrži poreske olakšice: kamata je oslobođena od poreza.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3b85889f-f9b4-8089-73e1-a3076cd38987.