​IVECO ​Capital kupovina na rate

​Ovo je idealno rešenje za one koji žele da poseduju vozilo ida ga koriste godinama.

Kupovina na rate može pokrivati do 100% od cene vozila.

Otplaćivanje će se prilagoditi tako da odgovara finansijskim mogućnostima, karakterisitkama posla kojim se kupac bavi i stvarnoj nameni vozila.

Formula za otplatu na rate takođe sadrži poreske olakšice: kamata je oslobođena od poreza.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: ed12fd9e-a928-8089-37b2-c4b8329c1bb8.