​Iveco capital:Paleta proizvoda vodećeg brenda

​Biti prisutan i raspoloživ kde god i kada god je topotrebno: tako se Iveco Capital odnosi prema Iveco klijnetima, pružajući maksimalnu saradnju i garantujući integritet i transparantnost.

Proizvodi Iveco Capitala dostupni su kod prodavaca Iveco Groupe; osmislili su ih stručnjaci koji se razumeju svet transporta i nude rešenja koja pružaju podršku ljudima koji rade sa svojim ličnim vozilima.

Finansijski stručnjaci Iveco Capitala koji su prisutni na tržištu nude finansijsko savetovanje prodavcima i njihovim strankama.

Proveriti rasploloživst na tržištu.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 513a739e-a97b-8089-73e1-a8c22d921b19.