​IVECO capital:Paleta proizvoda vodećeg brenda

​Biti prisutan i raspoloživ kde god i kada god je topotrebno: tako se IVECO Capital odnosi prema IVECO klijnetima, pružajući maksimalnu saradnju i garantujući integritet i transparantnost.

Proizvodi IVECO Capitala dostupni su kod prodavaca IVECO Groupe; osmislili su ih stručnjaci koji se razumeju svet transporta i nude rešenja koja pružaju podršku ljudima koji rade sa svojim ličnim vozilima.

Finansijski stručnjaci IVECO ​Capitala koji su prisutni na tržištu nude finansijsko savetovanje prodavcima i njihovim strankama.

Proveriti rasploloživst na tržištu.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 6d0907a0-e9c2-8089-37b2-ce58e784a2ea.