​IVECO​ Capital finansijski  lizing

Finansijski lizing omogućava kompanijama da koriste vozila za svoje potrebe bez velikih ulaganja koja bi mogla da utiču na njihovu finansijsku stabilnost, jer je vlasnik vozila i dalje finansijska institucija.

Otuda ova vrsta usluga kompanijama nudi prednosti kao što su oslobađanje finansijskih resursa i mogućnost njihovog ulaganja u sopstveni posao. Način otplate se kreira prema mogućnostima kupca: otplata je oslobođena od poreza.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 0f83889f-79bf-8089-73e1-ab75e3a8cee5.