​Ivecos visjon, misjon og verdier

Visjon
Å være de beste til å skape verdi for våre kunder og dermed sikre dem suksess.

Misjon
Med vår kompetanse og et tett samarbeid med partnere overalt i verden vil vi tilby profesjonelle løsninger til transportsektoren.

Verdier

Prestasjoner - Iveco skaper verdi for sine kunder
Vi tror på at våre produkter og serviceytelser først og fremst skal bidra til våre kunders økonomiske fremgang.

Engasjement - Vi tar vårt ansvar alvorlig
Vi ønsker å imøtekomme våre kunders, aksjonærers og kollegers forventninger til oss – og vi er ikke redd for å stille spørsmål ved den måten vi arbeider på. Det gjør vi ved løpende å forbedre våre produkter og serviceytelser. Dette skjer både i den daglige drift og fremadrettet ved å prioritere kundenes fremtidige produktivitet og sette fokus på sikkerhet og miljø.

Pålitelighet - Vi holder det vi lover
Vi holder det vi lover - både med hensyn til våre produkter og med tidsriktige, pålitelige og økonomisk fordelaktige serviceytelser.

Team spirit. Vi arbeider sammen med våre forhandlere, leverandører og kunder som et team.
Våre kunder, leverandører og forhandlere er våre samarbeidspartnere; og sammen forstår og mestrer vi forandringene. Vårt mål er å finne ut hvordan vi kan være konkurransedyktige sammen, så vi kan ta de neste skritt med en god fornemmelse av hva våre konkurrenter foretar seg.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: ad5232a1-1198-8041-ff82-695cfdf97edd.