​Iveco legger stor vekt på miljøhensyn

​Lastebiler er ofte utsatt for kritikk for miljøforurensning og trafikkbelastning.

Lastebiler er en meget viktig del av vår økonomi, og Iveco arbeider hardt med utvikling av kjøretøyer og produksjonsprosesser som kan minimere miljøpåvirkningen fra både produkter og fabrikker.

Som et heleid datterselskap i Fiat-konsernet er vi meget stolte over våre miljøakkreditiver, som offentliggjøres årlig i konsernets miljørapport, som du kan se på www.fiatgroup.com 

Download Fiat Group Sustainability Report .


Den Europeiske Union har utstedt direktiv 2000/53/EF for å begrense utrangerte kjøretøyers innvirkning på miljøet og dermed bidrar til å beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten. Direktivet fastsetter visse kriterier, som fabrikantene skal tilfredsstille innenfor visse tidsfrister.

For å forhindre produksjon av miljøskadelig avfall skal bilfabrikkene i samarbeid med material- og utstyrsfabrikkene medvirke til sorteringen av de materialer som anvendes til

fremstilling av nye kjøretøyer. Direktivet krever at kjøretøyer til gods- og personbefordring (opp til 9 plasser) med en totalvekt på 3,5 tonn senest innen utgangen av 2015 skal kunne gjenanvendes eller gjenvinnes 95% av gjennomsnittsvekten. Iveco er her langt fremme og kan allerede nå tilby sine kunder et produkt med en gjenvinningsprosent som ligger meget tett på den fastsatte grensen.

Den nye lovgivning om utrangerte kjøretøyer, som trådte i kraft i Norge 1. januar 2007 til implementering av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF, krever at alle fabrikker og importører av nye biler skal gjenvinne de kjøretøyer som de selv har solgt, når de er utrangerte. De skal også garantere at de behandles på en miljøvennlig måte. Fabrikkenes ansvar forutsetter at kjøretøyene inneholder alle vesentlige deler, som motor, girkasse, karosseri, elektroniske styreenheter og katalytisk konverter, samt være fritt for annet avfall.

For å sikre at alle kunder får den best mulige betjening i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning, har Iveco utviklet et system som gjør det mulig for kunden å avlevere sitt utrangerte kjøretøy uten ytterligere omkostninger [1] til et nettverk av sertifiserte oppsamlingsvirksomheter.

Kunder kan kontakte Ivecos forhandlere for opplysning om nærmeste autoriserte oppsamlingsvirksomhet. Iveco har nøye valgt ut innsamlingsplassene for å garantere en service som lever opp til de høyeste kvalitetsstandarder for innsamling, behandling og resirkulering av utslitte kjøretøyer.

Her finner du en link til virksomheter som foretar innsamling for Iveco.

[1] med unntak av omkostninger til det sentrale motorvognregister for avmelding av kjøretøyet, samt transportkostnadene.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: cb72fc9f-2967-8089-37b2-c3390c0aa445.