​Iveco har fokus på miljøet

Iveco imøtekommer kravene til transport i dag uten å gå i kompromiss med transporten i morgen ved å levere produkter og serviceytelser som hele tiden ligger i forkant av nye miljø- og sikkerhetsbestemmelser.

Hos Iveco er målsetningen å transportere mer og forbruke mindre. 6 forskningssentre arbeider kontinuerlig og engasjert med utvikling av kjøretøyer som bruker alternative drivstoffer.

Iveco står sterkt når det gjelder utvikling og utnyttelse av miljøvennlige motorteknologier innenfor diesel og alternative drivstoffer: Iveco markedsfører kjøretøyer som drives av naturgass (CNG), biodrivstoff og strøm*. Iveco utfører også forsøk med hybriddrevne kjøretøyer.

Motorer som anvender naturgass, biodrivstoff, samt elektrisitet og hybridløsninger, er konkrete resultater av Ivecos ønske om å beskytte miljøet ved å redusere drivstofforbruket og CO2-utslippet.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 8f76fc9f-890d-8089-73e1-a7c629d63d11.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 8f76fc9f-890d-8089-73e1-a7c629d63d11.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 8f76fc9f-890d-8089-73e1-a7c629d63d11.