​Varevognen Daily Electric & Naturgass

​Iveco står ikke bare sterkt når det gjelder miljøvennlige dieseldrevne varevogner. Vi har også nådd riktig langt med utvikling av varevogner som går på alternative drivstoffer. På nåværende tidspunkt har Iveco varevogner på markedet drevet av naturgass (CNG), biodrivstoff og strøm.*

Daily Electric

Daily Electric er det nyeste resultatet av 20 års forskning innenfor el-drevne varevogner. Daily Electric, som er klassifisert som ZEV (Zero-Emission Vehicle), er en helt utslippsfri varevogn, som ikke er underlagt de trafikkrestriksjoner som gjelder for varevogner og lastebiler med tradisjonelle forbrenningsmotorer. Nettopp derfor er Daily Electric ideell til korte avstander og dør-til-dør distribusjon i f.eks. byer. El-motoren når øyeblikkelig opp på maksimalt dreiemoment, og den er både lydløs og miljøvennlig.

Daily CNG (Compressed Natural Gas) - Naturgass

Daily CNG ble lansert i 2004. Bilen er konstruert for å kjøre på naturgass, men kan samtidig automatisk skifte over til ’recovery mode’, altså kjøre på bensin hvis den skulle gå tom for naturgass. Denne kombinasjonen av naturgass og bensin betyr at Daily kan kjøre mere enn 380 km på en tank. Daily CNG fås i 7 varianter fra 3,5 til 7 tonn i chassisversjon og fra 3,5 til 5,2 tonn i kassevognversjon. (7 tonn version kan ikke skifte til recovery mode)

Naturgass er en økonomisk og økologisk transportløsning:

- Den senker drivstoffkostnadene med ca. 20% i forhold til tilsvarende dieselbiler

- Den gir minst miljøpåvirkning av alle forbrenningsmotorer

- Den er stille. Lydnivået er ca. 5 dB lavere enn for tilsvarende dieselmotorer

- Det er et sikkert drivstoff. Selvantennelses-temperaturen er dobbelt så høy som for diesel og bensin. Ved eventuell lekkasje oppløses gassen hurtig ettersom den er lettere enn luft.

Iveco har allerede solgt mer enn 10.000 ECODaily med naturgass i Europa. I vårt naboland Sverige, hvor de har et velutviklet nettverk av tankstasjoner for naturgass, har Iveco bl.a. solgt ECODaily med naturgass til kommuner og større transportvirksomheter.

*Markedsføres pt. ikke i Norge

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 6746f19f-d9ea-8089-73e1-ac64337dcdf3.