Jaunais Eurocargo kravas automobilis aizsargā
gan vadītāju, gan kravu.​

Eurocargo automobiļa drošības funkcijas​​

Jaunais Eurocargo aizsargā gan vadītāju, gan kravu: papildus izturībai Eurocargo tagad ir aprīkots arī ar „airbag” drošības spilvenu uz stūres – pilnīgi jauna drošības funkcija. Jaunās elektroniskās ierīces, kas standarta izpildījumā ir instalētas kā daļa no vadītāja atbalsta sistēmas, nodrošina būtisku aktīvās drošības līmeņa uzlabojumu.

LDWS joslu šķērsošanas brīdinājuma sistēma signalizē vadītājam par automobiļa nekontrolētu novirzīšanos no braukšanas joslas. Vējstiklā iemontētā kamera ļauj sistēmai atpazīt ceļa apzīmējumus, un ja automobilis maina braukšanas joslu bez ieslēgta pagrieziena rādītāja, atskan brīdinājuma signāls.

Papildus EVSC transportlīdzekļa elektroniskās stabilitātes kontroles sistēmai AEBS uzlabotā avārijas bremzēšanas sistēma palīdz izvairīties no avārijas situācijām, kuras var rasties gadījumā, ja vadītājs ir novērsis uzmanību.

Sistēma nosaka distanci līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim un aprēķina potenciālo sadursmes laiku; tad sistēma - pirms tiek aktivizēta avārijas bremzēšana - sūta vadītājam dubultu brīdinājuma signālu. Ja priekšā ir kustīgs šķērslis, sistēma pieslēdzas automātiski, samazinot ātrumu līdz 32 km/h, lai izvairītos no sadursmes. Ja priekšā ir nekustīgs šķērslis, sistēma var novērst un mazināt sadursmi, samazinot ātrumu līdz 10 km/h. Brīdinājums: AEBS sistēma nevar garantēt pilnīgu sadursmes novēršanu, un tā nevar novērst visus riskus, ko izraisa neuzmanīga vai nevērīga transportlīdzekļa vadīšana. Šīs jaunās ierīces nodrošina jaunā Eurocargo atbilstību jaunākajām likumdošanas prasībām, kas stājas spēkā 2015. gada novembrī (Komisijas regula EU 347/2012).

Taču šīs vēl nav visas jaunās drošības funkcijas. Adaptīvā Kruīza kontrole (ACC) regulē braukšanas ātrumu, uzturot distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Šīs funkcijas nodrošināšanai sistēma izmanto to pašu AEBS radaru (120 metru robežās); automātiski reaģējot, sistēma vispirms samazina griezes momentu, tad aktivizē dzinēja bremzes un pašās beigās pieslēdz darba bremzes.

Lai uzlabotu braukšanas drošību un redzamību, automobilis standarta izpildījumā ir aprīkots ar LED dienas gaismām (DRL). Pēc pasūtījuma ir pieejami arī ksenona lukturi. Multifunkcionālais stūres rats ar audio un Bluetooth ierīču vadības pogām veicina satiksmes drošības līmeņa paaugstināšanu un ļauj vadītājam koncentrēt visu uzmanību uz ceļa apstākļiem.

​​
Jaunais Eurocargo catalogue
Brošūra