​ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ, ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Η IVECO BUS ασχολείται με τη μελέτη, την κατασκευή και το εμπόριο καινοτόμων και υψηλών επιδόσεων οχημάτων μαζικής μεταφοράς σε όλο τον κόσμο. Οι βασικές μας αξίες στηρίζονται σε τέσσερις θεμελιώδεις πυλώνες που διασφαλίζουν από κοινού ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς και την απόλυτη ισορροπία από άποψη ποιότητας, άνεσης, design και λειτουργικής απόδοσης.

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΠΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΥΜΒΑΔΙΖΕΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ: IVECO BUS.