ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

Το κόστος ενός λεωφορείου δεν εξαρτάται μόνο από την τιμή της αγοράς του, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως: τιμή πώλησης, κόστος κεφαλαίου, έξοδα συντήρησης και επισκευής, κατανάλωση καυσίμου και ουρίας, υπολειπόμενη αξία και άλλα έξοδα όπως μισθοδοσία οδηγού, ασφάλιση, φορολογία, διόδια, κ.λπ.

Να γιατί η IVECO BUS λαμβάνει υπόψη της το Total Cost Of Ownership (TCO, συνολικό κόστος κτήσης) και βασίζει σε αυτό τις στρατηγικές της για τη μελέτη και την ανάπτυξη του προϊόντος, έτσι ώστε να επιτρέπει στον πελάτη την επιλογή μιας συνετής επένδυσης διασφαλίζοντας:

- Χαμηλότερο κόστος παραγωγής/p>

- Χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου/p>

- Μικρότερη συχνότητα συντήρησης/p>

- Ευκολότερη πρόσβαση στα εξαρτήματα/p>

Καταβάλλουμε συνεχείς και επίπονες προσπάθειες βελτιστοποίησης της πλειονότητας αυτών των συντελεστών για όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του οχήματος.