2009. aastal välja antud patarei- ja akujäätmete eeskiri on Ühendkuningriigi meede 2009. aasta mais jõustunud Euroopa Liidu patarei- ja akujäätmete direktiivi 2006/66/EÜ rakendamiseks. Selle direktiivi eesmärk on vähendada akujäätmete mõju keskkonnale ja suurendada taaskasutust.

Iveco Ltd. akutootja registreerimisnumber on BPRN00297.

Need eeskirjad hõlmavad kolme tüüpi akusid:

  • teisaldatavaid akusid (sh taaslaetavaid akusid), autoakusid ja tööstusakusid.

Teisaldatavad akud on üldjuhul kinnised akud, mida kasutatakse kaasaskantavates seadmetes, nt taskulampides, mobiiltelefonides, MP3-mängijates, kalkulaatorites ning autode kesklukustuse ja signalisatsioonipultides.

Autoakusid kasutatakse autode käivitus-, süüte- ja valgustussüsteemides.

Tööstusakusid kasutatakse tavaliselt tööstusmasinate käitamiseks. Siia kategooriasse kuuluvad ka hübriidsõidukite akud.

Kasutatud akude kahjutustamine

Akujäätmete eeskirja kohaselt ei ole lubatud toimetada akusid prügilasse ega neid põletada. Keelatud on akude kõrvaldamine kasutusest koos tavaliste olmejäätmetega. Akud tuleb saata taaskasutusse.

Autoakud: Ühendkuningriigi turul akusid müüvad ettevõtted peavad tagama nende akude kokkukogumise lõppomanikult, kui selleks soovi avaldatakse. Eeskirjade kohaselt on lõppomanik isik, kes oma äritegevuse käigus eemaldab akusid sõidukitest. Tasuta käitlemine ei tähenda akude vastuvõtmist eraisikutelt. Nemad võivad akud viia jäätmekäitluskeskusse.

Akujäätmete eeskirja järgi peavad kõik Iveco edasimüüjad nõuetele vastavad autoakud lõppomanikult tasuta vastu võtma.

Tööstusakud: Iveco Ltd. ei turusta sellist tüüpi akusid Ühendkuningriigi turul.
Teisaldatavad akud: kogumispunktid on näiteks suuremates kaubanduskeskustes ja kauplustes ning DIY-kauplustes, samuti võib need akud viia jäätmekäitluskeskusse.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 0221739e-396c-8089-73e1-a7b23b5fd839.