​Müügikoolituse olemus

Iveco Unetversity müügikoolitus on mõeldud iga müügimehe individuaalsete omaduste arendamiseks. Igat inimest analüüsitakse tema oskuste baasil ja selle põhjal koostatakse individuaalne koolitusplaan, mis arendab ja tõhustab konkreetseid oskusi, mida on vaja ühel või teisel ametikohal. Müügikoolitus on suunatud nii Iveco müügivõrgustikus töötavatele müügimeestele kui ka edasimüüjatele, kes tegelevad müügi ja müügijärgse teenindusega. Iveco peamine eesmärk on suurendada meie edasimüüjate müügiosakondade pädevust ja tagada koolituse selline tase, mis võimaldab n-ö sertifitseerida parimate tulemustega töötajaid. Sertifitseeritud müügimehed on läbinud koolituskursuse, milles tõhustatakse nende oskusi ja kõrvaldatakse nende peamised nõrkused. Oskuslikkuse tagamiseks sertifitseeritakse müügimehi igal aastal.