​Iveco Capital допълнителни услуги

Финансовите продукти могат да бъдат допълнени от широка гама услуги.

От  застраховане (гражданска отговорност, автокаско) до договори за поддръжка и ремонт. Тези услуги се предлагат от всички дилърства в момента на покупката и се предоставят съвместно с най-добрите застрахователни дружества в областта, подбрани от  Iveco Capital за неговите клиенти.  

Поддръжка и ремонт

Договорите за ремонт и поддръжка на Iveco гарантират планово обслужване  в над 800 оторизирани сервизни центрове на Iveco .

Гражданска отговорност

Задължителна застраховка, която покрива рисковете, произтичащи от отговорността към трети лица чрез компенсиране на щетите, причинени на трети лица от движението на автомобила, покрит от договора.

Каско

Обезпечава в случай на увреждане, кражба или пълно унищожение на вашето превозно средство.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 0a62729e-39eb-8089-73e1-a494153f1434.