​IVECO Capital допълнителни услуги

Финансовите продукти могат да бъдат допълнени от широка гама услуги.

От  застраховане (гражданска отговорност, автокаско) до договори за поддръжка и ремонт. Тези услуги се предлагат от всички дилърства в момента на покупката и се предоставят съвместно с най-добрите застрахователни дружества в областта, подбрани от  IVECO Capital за неговите клиенти.  

Поддръжка и ремонт

Договорите за ремонт и поддръжка на IVECO гарантират планово обслужване  в над 800 оторизирани сервизни центрове на IVECO.

Гражданска отговорност

Задължителна застраховка, която покрива рисковете, произтичащи от отговорността към трети лица чрез компенсиране на щетите, причинени на трети лица от движението на автомобила, покрит от договора.

Каско

Обезпечава в случай на увреждане, кражба или пълно унищожение на вашето превозно средство.

​​

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 1cb3c79f-c98b-8089-37b2-c85f340d71ce.