​25 компании IVECO за финансови услуги, работещи в 14 страни  

IVECO Capital обединява повече от 25 компании на IVECO за финансови услуги, които работят в 14 страни.

Ние помагаме клиентите на IVECO във всички големи европейски държави и в различни географски региони да посрещат финансовите и сервизни нужди в света на транспорта. 

Това се потвърждава от клиентите на IVECO Capital, които понастоящем наброяват над 43,000 в целия свят.

В продължение на повече от  20 години IVECO Capital спомага за закупуването на нови и употребявани лекотоварни и тежкотоварни автомобили чрез специализирани финансови услуги, прилагайки стратегия на тясна бизнес- специализация и териториално присъствие. 

Целта е да допринася за развитието на транспорта и проектите за мобилност като самостоятелен партньор с отлично качество. Защото IVECO Capital  е част от IVECO ​Group.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: b5c9589f-4949-8089-73e1-a2e67e3a7ab8.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: b5c9589f-4949-8089-73e1-a2e67e3a7ab8.