​3 оторизирани дилъри.

За да бъдеш пазарен лидер, трябва да бъдеш лидер във всяка част от територията .

Това е мисията на нашата мрежа от дилъри на пълна гама автомобили в България:  3 дилъра с общо 7 търговски пункта,   разпределени в цялата страна, професионални експерти, които коват дългосрочни взаимоотношения със своите клиенти благодарение на уменията и услугите, които предлагат. Търговската мрежа е една от най-важните силни страни на Iveco . Нашите дилъри имат задълбочен опит в бизнеса и на територията; те познават света на транспорта по-добре от всеки друг и знаят как да интерпретират потребностите на клиентите и да намират отговори на техните въпроси.  

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: b34a439f-493b-8089-73e1-ac5a1c8c5a4b.