​IVECO Capital финансов лизинг

Финансовият лизинг  дава възможност на фирмите да ползват автомобилите IVECO​, необходими за тяхната дейност без огромни инвестиции, които биха влошили финансовите им отчети, тъй като автомобилите остават собственост на финансовата компания. Съществуват очевидни преимущества за фирмите, които по този начин могат да  освободят финансов ресурс и да го насочат към основната си дейност. Вноските се индивидуализират спрямо нуждите на клиента.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: edb6c79f-7904-8089-37b2-c11ca7e3ec24.