NATURAL GAS

ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ЗАДВИЖВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ С ЛИДЕРА В СЕКТОРА НА ТОВАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ С ГАЗОВИ ДВИГАТЕЛИ

Когато ви е нужен ван или 44-тонен камион, използващ природен газ, за превози на дълги разстояния, IVECO е единственият производител, който предлага надеждна устойчивост във всеки един клас. С около 45 000 произведени автомобила с газови двигатели и над един милиард километра, изминати от 1996 г. досега, IVECO е водещият европейски производител на товарни автомобили, използващи природен газ.

ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ЗАДВИЖВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ С ЛИДЕРА В СЕКТОРА НА ТОВАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ С ГАЗОВИ ДВИГАТЕЛИ

РЕАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА НА ДИЗЕЛА

Тази доказана технология, разработвана в продължение на десетилетия, е вградена във всеки от нашите модели със задвижване на природен газ. Що се отнася до возенето, шофирането и управлението, тези автомобили по нищо не отстъпват на дизеловите аналози. За да реализираме нашите цели в областта на технологиите за алтернативно задвижване, ние от IVECO сме осигурили европейска мрежа от специализирани партньори, разполагащи с квалификацията, инструментите и познанията, необходими за обслужването на вашия продукт IVECO на природен газ и поддържането на неговата надеждност и ефективност на нивата, които очаквате от дизелов продукт.

​​​​​КЪМ БЪДЕЩЕТО СЪС CNG, LNG И БИОМЕТАН

Търсенето на алтернативни горивни технологии расте. Все повече транспортни фирми в световен мащаб преминават към устойчиви решения и по този начин не само допринасят решително за по-чиста околна среда, но в същото време се възползват от конкретни рентабилни предимства.

​​

Докато електрическият автомобилен транспорт и свързаната с него инфраструктура все още са в ранен етап, особено в сегментите на средните и тежките товарни автомобили, автомобилите, използващи природен газ, предлагат развита, чиста и устойчива алтернатива на дизеловото задвижване без компромис с производителността и универсалността. Наред с това те допринасят за подобряване на качеството на въздуха и значително намаляване на шума. Привлекателността на камионите със задвижване на газ се увеличава още повече, когато горивото е биометан – възобновяемо гориво, произвеждано в Европа. То значително намалява емисиите на CO2, като е в състояние да достигне въглеродна неутралност в цикъла от добива до горенето.

​​​​​​​​​​​​​​​ПРИРОДЕН ГАЗ СПРЯМО ДИЗЕЛ

РАВНОСТОЙНА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

ПО-НИСКА
КОНСУМАЦИЯ
НА ГОРИВО

ПО-НИСКИ
РАЗХОДИ
ЗА ГОРИВО

С 95%
НАМАЛЕНИ ЕМИСИИ
НА CO2 С БИОМЕТАН

НАМАЛЯВАНЕ
НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ

ПО-НИСКИ
ЕМИСИИ НА ШУМ

Автомобилите, задвижвани с газ, с лекота удовлетворяват изискванията на настоящите и бъдещите стандарти за емисии на отработени газове, позволяват свободно пътуване в зони с ниски емисии и чист въздух, позволяват доставки през нощта благодарение на ниските шумови емисии, консумират по-малко и по-евтино гориво от дизеловите автомобили, възползват се от държавни субсидии и данъчни облекчения и създават репутация за екологосъобразност, което е истинско конкурентно предимство за вашия бизнес.
​​​
НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ НА ПО-ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ

ОБЩА ЦЕНА НА ПРИТЕЖАНИЕ: ИЗЧИСЛЕТЕ ТАЗИ ВЕЛИЧИНА ЗА СЛЕДВАЩИЯ СИ АВТОМОБИЛ НА ПРИРОДЕН ГАЗ

ИЗЧИСЛЕТЕ СЕГА