​Iveco е основан през 1975 г. от сливане на 5 компании в 3 европейски страни.  

Iveco има международно призвание от своето основаване.

През 1975  г. пет реномирани компании от три различни европейски страни (Италия, Франция и Германия) решават да обединят уменията си за създаване на нова компания. 

Чрез придобивания, обединения и съвместни дружества Iveco е изградил своята позиция между  световните лидери в сухопътния транспорт.  

Днес той има производствени заводи в Европа, Китай, Индия, Русия, Турция, Австралия, Аржентина, Бразилия и Южна Африка и присъства в повече от 100 държави.

Потърси повече
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: e156399f-795a-8089-73e1-ab6fb13a2537.