​Системата за корпоративно управление на Iveco 

Iveco структурира своята система за корпоративно управление, съставяйки модел на организация, управление и контрол, който предвижда правила и процедури, задължителни за всички служители и корпоративни органи, както и всички други лица, действащи от името на компанията. 

Организационният модел на Iveco SpA , в съответствие със Закон 231/2001, съдържа Модела  организация, управление и контрол на Iveco SpA, актуализиран съгласно наръчника на Fiat SpA и одобрен от Борда на директорите на 17 септември 2007 г.

Нещо повече, съгласно член 301 от Закона „Sarbanes-Oxley” е въведена процедура за управление на жалбите срещу предполагаеми нарушения на етичните принципи.    

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 9bf6399f-b945-8089-73e1-a97dbb858f73.