​​Säkerhet

​Vikten av förebyggande åt gärder

Nya Eurocargo skyddar föraren och lasten: utöver den robusta konstruktionen och passiva säkerheten har Eurocargo även en krockkudde i ratten som helt ny säkerhetsåtgärd. Den aktiva säkerheten har förbättrats tack vare att nya elektroniska enheter har installerats (standardutrustning) som en del av förarassistenten.

Lane Departure Warning System (LDWS) är en körfältsassistent som varnar föraren om bilen oavsiktligt kör ut ur körfältet. Med hjälp av en kamera som är monterad på vindrutan kan systemet registrera väglinjerna och larma om bilen byter körfält utan att föraren signalerar.

CTA_Kampagne_SE.png

Både stabilitetsprogrammet Electronic Vehicle Stability Control (EVSC) och bromssystemet Advanced Emergency Braking System (AEBS) hjälper till att undvika olyckor som orsakas av att föraren blir distraherad. Systemet mäter avståndet från bilen framför och räknar ut hur lång tid det är till en potentiell kollision. Ett dubbelt varningssystem utlöses innan bromsarna sätts an. I händelse av ett rörligt hinder griper systemet in automatiskt och minskar hastigheten till 32 km/h för att undvika kollision. Om hindret är fast, kan systemet förebygga och lindra kollisionen genom att minska hastigheten med 10 km/h. Varning: AEBS kan inte garantera att kollisionen undviks och kan inte heller eliminera riskerna som vårdslös och oaktsam körning innebär.

Tackvare de nya systemen kan nya Eurocargo uppfylla kraven i den nya lagstiftning somträder i kraft i november 2015 (Europeiska kommissionens förordning EU 347/2012).

Men det finns ännu fler nya säkerhetsåtgärder. Hastighetsanpassningen Adaptive Cruise Control (ACC) justerar hastigheten så att avståndet till bilen framför är konstant. För att göra det använder den samma AEBS-radar (med en räckvidd på 120 meter) för att ingripa automatiskt genom att först minska vridmomentet och sedan motorbromsa för att till sist sätta an fotbromsen.

För att öka säkerheten och synligheten under körningen har bilen LED-varselljus (DRL) som standardutrustning. Xenon-strålkastare finns som tillval. Reglagen på ratten för ljud och Bluetooth™ gör körningen säkrare och låter föraren fortsätta rikta uppmärksamheten mot vägen.

CTA_Kampagne_SE.png
Nya Eurocargo
broschyren