​Iveco har fokus på miljön

Iveco uppfyller kraven på transporter i dag utan att kompromissa med transporterna i morgon genom att leverera produkter och tjänster som ständigt ligger i framkant när det gäller nya miljö- och säkerhetsregler.

På Iveco är vår målsättning att transportera mer och förbruka mindre. 6 forskningscenter arbetar kontinuerligt och hängivet på att utveckla fordon som använder alternativa bränslen.

Iveco har redan en stark position i fråga om utveckling och utnyttjande av miljövänliga motortekniker inom diesel och alternativa bränslen: Iveco marknadsför i dagsläget fordon som drivs med naturgas (CNG), biobränsle och el*. Samtidigt utför Iveco försök med hybriddrivna fordon.

Motorer som använder naturgas, biobränsle samt el och hybrid är konkreta resultat av Ivecos vilja att skydda miljön genom att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 5e961fa1-c167-8041-ff82-67f1361f44be.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 5e961fa1-c167-8041-ff82-67f1361f44be.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 5e961fa1-c167-8041-ff82-67f1361f44be.